Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének  2016. március 22-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

SZTNH földszinti konferenciaterme

12.30 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Dr. Bacher Gusztáv 
Dr. Faludi Gábor
Dr. Köteles Zoltán    
Dr. Sóvári Miklós       
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Dr. Aradszky Zsolt meghívott       
Racsek Zsóka és
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre alelnök, Dr. Tomori Pál alelnök, Dr. Baticz Csaba helyettes elnökségi tag, Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott

 

 

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

Véleményezések az elmúlt időszakban: Dr. Pethő Árpád elmondta, hogy a CAP kérdőív az ügyvivői titoktartásnak a határokon átnyúló aspektusait vizsgálja. Az ügyvivői titoktartás nem egységesen szabályozott Európában. Bizonyos országokban a bírósági eljárások során lehet ragaszkodni a titoktartáshoz, a szabadalmi ügyvivő nem köteles kiadni az ügyfelétől származó, az érintett szabadalommal kapcsolatos információkat, de vannak olyan országok is, amelyekben igen.
A MIE csatlakozott a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara álláspontjához, amely válaszaiban szorgalmazza, hogy a szabadalmi ügyvivőknek minden esetben legyen lehetőségük az ügyfelek titkainak megtartására.

 

 

2. Pintz György és az MSZTE ügye

Pintz György felperesnek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, mint alperes ellen, határozat felülvizsgálata iránt indított perének újabb tárgyalását a Fővárosi Törvényszék elnapolta. A tárgyalás új időpontja 2016. április 20.

 

 

 

3. 2016. évi tavaszi konferencia

Ravadits Imre alelnök távollétében Racsek Zsóka ismertette a tavaszi IP konferencia szakmai programját, amelyet az elnökség tagjai már korábban, elektronikus formában is megkaptak. Dr. Szamosi Katalin azt javasolta a tervezett kerekasztal helyett előadások megtartását javasolta a közösségi védjegy reformja témakörben, mivel a reform kapcsán még nincsenek gyakorlati tapasztalatok, konkrét jogesetek. A javaslat továbbításra kerül Ravadits Imre alelnök részére.

 

 

 

4. Stratégiai partnerségi megállapodás megújítása

Dr. Szecskay András elnök Ismertette, hogy az Igazságügyi Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával kötendő stratégiai együttműködési megállapodás előkészítése folyamatban van, a szerződés hamarosan aláírásra kerül.

Az Elnökség megköszönte dr. Bacher Gusztáv közreműködését a stratégiai együttműködési megállapodás megvalósításának ügyében.

 

 

 

 

5. Változások a tagságban

Váradi Nóra Láng Zsuzsa egyéni tag kilépését ismertette, aki nyugdíjba vonulása miatt szüntette meg tagságát.

Az Elnökség  a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

6. Egyebek

Dr. Szecskay András szorgalmazta az egyetemi oktatók megkeresését, meghívását a tavaszi IP konferenciára és javasolta, hogy egyesületi tagként is vegyenek részt a MIE munkájában.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2016. május 31. 13 óra (Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.)