AZ EGYESÜLET RENDEZVÉNYEIN
ELHANGZOTT ELŐADÁSOK
 
Vissza a Közhasznú oldalra

 

A megnyitáshoz kattintson az előadás címére,
illetve a kerekasztal beszélgetések résztvevőinek nevére

 

 

 

A MIE 2023. őszi konferencián elhangzott előadások

2023.  november 9–10.

A megnyitáshoz kattintson az előadás címe vagy az előadó neve mellett látható
formátumokra (pdf, mp3).

2023. november 9. (csütörtök)

Köszöntő, programismertető
Dr. Szecskay András, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnöke
Dr. Lukácsi Péter, Dr. Mezei Péter, Ravadits Imre, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnökei

Konferencia nyitóelőadás (pdf)
Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Az adat, mint vagyontárgy (pdf)
Dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda

(Trade)Mark my Words! – Gondolatok a védjegyjogi paródiakivétel bevezetésének lehetőségéről (Prezi)
Dr. Ujhelyi Dávid, dr. Perlusz Anna, Igazságügyi Minisztérium

Oltalomszerzés ösztönzése az innovációs ökoszisztémában (pdf)
Buzás-Fekete Blanka,Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Művészeti előadás
Barabás Márton képzőművész

A védjegyek és a környezeti fenntarthatóság kapcsolata (pdf)
Dr. Szalai Péter,Szalai Ügyvédi Iroda

A jogsértéssel elért gazdagodás és az okozott kár meghatározásának nehézségei (pdf)
Dr. Sár Csaba,Sár és Társai Ügyvédi Társulás

Trade secrets litigation trends in the EU (on-line előadás angolul)
Maurizio Borghi, University of Turin

A munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban és alkalmazotti jogviszonyban létrehozott találmányok szabadalmainak hatása az állami és magán cégek gazdasági sikereire, a magyar, az angol, a német és a francia jogban (pdf)
Dr. Bölcskei János, Budapest Főváros Kormány Hivatala


2023. november 10. (péntek)

A Hivatal nemzeti védjegyjogi gyakorlata a legfrissebb bírósági döntések tükrében (pdf)
dr. Kovács Rita és dr. Lukovics Adél, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A formatervezési mintákra vonatkozó joggyakorlat (pdf)
Dr. Sándor Eszter Anita, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Eurotrip: kerékpárral Indiából Izlandra – az EU legutóbbi védjegy- és designjogi gyakorlatának bemutatása (pdf)
Dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Nem vész el, csak átalakul – az amerikai fair use teszt elmúlt 15 éve (pdf)
Dr. Mezei Péter, Szegedi Tudományegyetem

Az AI Act – avagy a szerzői jog külső korlátai újragondolva (pdf)
Dr. Grad-Gyenge Anikó,Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Az AI hatása a szerzői személyhez fűződő jogokra
Dr. Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

K+F szakosítási szerződések, és a horizontális együttműködések (pdf)
Váczi Nóra, Gazdasági Versenyhivatal

A horizontális együttműködésekre vonatkozó iránymutatás, különös tekintettel
a fenntarthatóságra
(pdf)
Berezvai Zombor, Gazdasági Versenyhivatal

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

 

A 2023. tavaszi Szellemi Tulajdoni Konferencián
elhangzott előadások

2023. május 11-12.

A megnyitáshoz kattintson az előadás címe vagy az előadó neve mellett látható
formátumokra (pdf, mp3).

2023. május 11. csütörtök

Köszöntő, programismertető (mp3)

Dr. LUKÁCSI Péter, RAVADITS Imre, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnökei

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának eredményei és a jövő kihívásai (pdf) (mp3)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke
GYETVAINÉ VIRÁG Dóra és dr. LÁBODY Péter,  a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivala elnökhelyettesei

 

A származtatás mint mentőöv, különösen megvont európai szabadalom esetén (pdf) (mp3)

Dr. KERESZTY Marcell,
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

 

Konvergencia program másképpen, avagy az európai szabadalmi joggyakorlatok közelítésére tett kísérletek (pdf) (mp3)

Dr. MIKLÓ  Katalin, KUTHY Árpád, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Patents and the Pandemic (pdf) (mp3)

Prof. Dr. Christoph ANN LL.M.,Technical University of Munich, Chair of Intellectual Property

 

Jóhírű védjegy az európai és a magyar jogban (pdf) (mp3)

Dr. VIDA Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft

 

Tiltott másolás (pdf) (mp3)

OROSZ István grafikus

 

2023. május 12. péntek

Good Morning, SPC: SPC waiver gyakorlati alkalmazásának első
tapasztalatai (pdf) (mp3)

dr. KÖVECSES Bettina, Siegler Bird&Bird Ügyvédi Iroda

 

Az európai PCT kutatóhatóságok (harmonikus) együttműködése – fókuszban a VSZI és az EPO (pdf) (mp3)

Dr. FILÁK László, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Incentive by design – Az Európai Unió designreform-javaslata (pdf) (mp3)

Dr. UJHELYI Dávid, Igazságügyi Minisztérium

 

Winds of change, avagy előttünk a design reform (pdf) (mp3)

Dr. SZAKÁCS Lilla Fanni és dr. KOVÁCS Eszter, SZTNH

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

SZELLEMI TULAJDONI KONFERENCIA
2022. november 17-18
.

A konferencián elhangzott előadások

A megnyitáshoz kattintson az előadás címe vagy az előadó neve mellett látható
formátumokra (pdf, mp3).

2022. november 17. (csütörtök)

2022. november 17. (csütörtök)

Konferencia nyitóelőadás (mp3)
Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Hermész, Pallasz Athéné és Botticelli – a MIE újraalakulásának 60. évfordulója
(pdf) (mp3)
Dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

A metaverzumról és a szellemi tulajdonjogok metaverzumbeli oltalmáról (pdf) (mp3)
Dr. Palágyi Tivadar, Szép Erika, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Védjegyek a metaverzumban (pdf) (mp3)
Szép Erika, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Védjegyek az interneten és a közösségi médiában – újratöltve
(2022 AIPPI Munkacsoport beszámoló)
(pdf) (mp3)
Dr. Kövecses Bettina, Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda

Képmásvédelem a szellemi tulajdon eszközeivel (pdf) (mp3)
Dr. Keserű Barna Arnold, Széchenyi István Egyetem

 
2022. november 18. (péntek

A CDSM-irányelv 17. cikke élesben – A tagállami átültetés és platformok általi szabályozás összehasonlító és empirikus vizsgálata
Dr. Mezei Péter
, Szegedi Tudományegyetem

Az európai adatstratégia szellemi tulajdonjogi vonatkozásai
Dr. Grad-Gyenge Anikó,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A cannabis-ra utaló megjelölések megítélése a gyakorlatban (pdf) (mp3)
Dr. Nagy-Virág Eszter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Hivatal nemzeti védjegyjogi gyakorlata a legfrissebb
bírósági döntések tükrében
(pdf) (mp3)
Dr. Tatai Vivien, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Csipegetés az elmúlt év EUs védjegyügyeiből (mp3)
Dr. Baksay-Nagy György,
Orbán és Perlaki gunnercooke Ügyvédi Társulás

Bor, Mámor, Védjegy (pdf) (mp3)
Dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Irodák

Marketing influenszerekkel vagy influenszer marketing (pdf) (mp3)
Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

Az új vertikális csoportmentességi rendelet (pdf) (mp3)
Dr. Kovács-Hum Eszter, Gazdasági Versenyhivatal

Közbeszerzés és versenyjog (pdf) (mp3)
Dr. Kékuti Ákos, Germus és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Lévárdi Ferenc, Fővárosi Törvényszék

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

SZELLEMI TULAJDONI KONFERENCIA
2022. május 26-27.

A konferencián elhangzott előadások

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) 2022. május 26-27-én, Siófokon rendezte meg tavaszi szellemi tulajdoni konferenciáját.

A megnyitáshoz kattintson az előadás címére.

2022. május 26. csütörtök

Köszöntő, programismertető
Dr. LUKÁCSI Péter, Dr. LEGEZA Dénes, RAVADITS Imre,
a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnökei

Konferencia nyitóelőadás
POMÁZI Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Szellemitulajdon-védelmi aktualitások
dr. LÁBODY Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi elnökhelyettese

Hogyan készüljünk fel az EPO előtti online vagy offline tárgyalásra
felszólalási eljárásokban
?
Dr. KACSUK Zsófia, Kacsukpatent Kft.

Második gyógyászati indikációs szabadalmak feltárási kötelezettsége Magyarországon
– a Pregabalin ügy

BUZÁSNÉ NAGY Zsuzsanna, dr. Gonda Imre, Richter Gedeon Nyrt.

A Szabadalmi tv. 2022. január 1-től hatályos változásainak elemzése
(Előadás és kerekasztalbeszélgetés)

dr. GYIMESI Tamás Ferenc, dr. UJHELYI Dávid, IM;
Frankné dr. MACHYTKA Daisy,
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda;
dr. GERMUS Gábor,
Germus és Társai Ügyvédi Iroda

Esete válogatja
ERDŐSSY János, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ez még Gömböcből is sok?
Dr. LÁSZLÓ Áron - Dr. CSERNY András, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Kérdések, válaszok - Az 1. napi szakmai program lezárása

2022. május 27. péntek

Good Morning, UPC: feléledő várakozások
(Kerekasztalbeszélgetés)

dr. TÁLAS József, Danubia Legal;
dr. HALÁSZ Bálint,
Siegler Bird&Bird Ügyvédi Iroda;
dr. GONDA Imre,
Richter Gedeon Nyrt

A UPC potenciális hatása a licenciaszerződésekre
dr. MOLNÁR István, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft

Friss fejlemények az AI és CII háza táján
KUTHY Árpád, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A vád tanúja vagy a tanú vádja? – A szabadalmi bejelentések alátámasztása
Dr. MIKLÓ Katalin, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Kérdések, válaszok, a konferencia szakmai részének zárása

A program letölthető pdf formátumban.

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

 

TÁRSSZERVEZETEK 2021. ÉV VÉGI KÖSZÖNTŐI

AIPPI Magyar Csoportja

Dr. Kereszty Marcell köszöntője letölthető pdf formátumban.

 

LES Magyar Csoportja

Molnár István köszöntője letölthető pdf formátumban.

 

Magyar Szerzői Jogi Fórum

Tomori Pál köszöntője letölthető pdf formátumban.

 

Magyar Versenyjogi Egyesület

Barakonyi Zoltán köszöntője letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

2021. ÉV VÉGI ELNÖKI KÖSZÖNTŐ


Dr. Szecskay András köszöntője pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

Aktuális kérdések a szellemi tulajdonvédelem területén 2021

A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

A 2021. november 4-5. között megrendezésre kerülő szakmai konferencia a COVID járvány
4. hullámára való tekintettel online formában került megrendezésre,
de lehetőség nyílt személyes jelenlétre is, a Budapesti Ügyvédi Kamara Dísztermében.
Az előadások három blokkban – szabadalmi, védjegy, versenyjog, szerzői jog tárgykörökben –
kerültek megszervezésre.

A megnyitáshoz kattintson az előadás címe, illetve a kerekasztal-beszélgetések résztvevőinek neve mellett látható formátumokra (pfd, prezi, video).

2021. november 04. (csütörtök)
Köszöntő, programismertető
Dr. Szecskay András, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnöke
Dr. Legeza Dénes, Dr. Lukácsi Péter, Ravadits Imre,
a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnökei
Konferencia nyitóelőadás (pdf) (video)
Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke
A szabadalmi kényszerengedélyekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatának háttere és eredményei (prezi) (video)
Dr. Ujhelyi Dávid, Igazságügyi Minisztérium
A szerzői jogi szerződési jog a CDSM Irányelv átültetése után (pdf) (video)
Dr. Faludi Gábor, of Counsel, Szecskay Ügyvédi Iroda
SPC joggyakorlati kérdések az EUB legutóbbi döntéseinek fényében (pdf) (video)
Dr. Kormos Bernadett, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Az NFT-k szerzői jogi vetületei (pdf) (video)
Dr. Mezei Péter, Szegedi Tudományegyetem

Adatok és szerzői jog (pdf) (video)
Dr. Gubicz Flóra Anna, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Boruló status-quo? A CDSM-irányelv 17. cikke, különös tekintettel az EUB esetjogára (pdf) (video)
Dr. Harkai István, Szegedi Tudományegyetem
A mobiltelefonos applikációk és ami mögöttük van – az applikációk IP jogi védelme (pdf) (video)
Dr. Béres Evelin, Egis Gyógyszertár Zrt.
A mesterséges intelligencia aktuális kihívásai a szellemi tulajdon védelmének területén (pdf) (video)
Dr. Simon Emese Réka, Dr. Éder Róbert, Danubia Legal
 
2021. november 05. (péntek)
Az online platformok szabályozása a digitális egységes piac keretében (pdf) (video)
Dr. Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
Az európai vertikális csoportmentességi rendelet felülvizsgálata (pdf) (video)
Dr. Gál Gábor, Gazdasági Versenyhivatal
Az AIPPI 2021-es határozatainak ismertetése (védjegy, formatervezési mintaoltalom) (video)
Dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők (pdf)
Dr. László Áron, Oppenheim Ügyvédi Iroda (pdf) (video)
Case law update – szabadalmi jog: A Londoni Megállapodás – az ideiglenes intézkedés kizártsága teljes magyar fordítás hiányában (pdf) (video)
Dr. György Ádám, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők
Case law update – védjegyjog
Dr. Böcskei Balbina, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (_2021_11_5.pdf" target="_blank">pdf) (video)
Dr. Kocsis M. Tamás, Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda (pdf) (video)
Dr. Ormos Kristóf, Oppenheim Ügyvédi Iroda (pdf) (video)

A program letölthető formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

KKV-k és a szellemi tulajdon: Piacra visszük az ötleteit

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a szakmai egyesületek közös ünnepi, on-line rendezvénye
a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából

 2021. április 26.

A rendezvényt utólag az SZTNH Youtube-csatornáján lehet megtekinteni az alábbi linken:

https://www.youtube.com/channel/UC4SQzrxC7lazf2MXIm-qBIw

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

TÁRSSZERVEZETEK 2020. ÉV VÉGI KÖSZÖNTŐI

AIPPI Magyar Csoportja

Dr. Kereszty Marcell köszöntője letölthető pdf formátumban.

 

Magyar Szerzői Jogi Fórum

Tomori Pál köszöntője letölthető pdf formátumban.

 

Magyar Versenyjogi Egyesület

Barakonyi Zoltán köszöntője letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

2020. ÉV VÉGI ELNÖKI KÖSZÖNTŐ


Dr. Szecskay András köszöntője videó formátumban.

A köszöntő pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

AZ ONLINE KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK
2020. november 5-6.

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) közös rendezésében a szokásos őszi IP konferencia a COVID-19 pandémia miatt online került megrendezésre 2020. november 5-6. között.

A megnyitáshoz kattintson az előadás címe, illetve a kerekasztal-beszélgetések résztvevőinek neve mellett látható formátumokra (pfd, video).

Az előadásokról készült videók 30 napig elérhetők az alábbi linken:
https://mie.videosquare.eu/hu/channels/details/7055
Itt a résztvevők az élő adáshoz használt felhasználónevükkel léphetnek be.

2020. november 05. (csütörtök)
Köszöntő, programismertető (video)
Dr. Szecskay András, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnöke
Dr. Legeza Dénes, Dr. Lukácsi Péter, Ravadits Imre, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnökei

Konferencia nyitóelőadás (pdf) (video)
Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

A kártérítés a szellemi tulajdoni jogsértési perekben az EUB gyakorlata alapján (pdf) (video)
Dr. Faludi Gábor, of Counsel, Szecskay Ügyvédi Iroda

A Visegrádi Szabadalmi Intézet (pdf) (video)
Dr. Stadler Johanna, Visegrádi Szabadalmi Intézet

Iparjog2020 – oltalomszerzés pályázati forrásból (pdf) (video)
Gyetvainé Virág Dóra, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Innovációval, iparjogvédelmi szellemi termékekkel kapcsolatban elérhető adókedvezmények (pdf) (video)
Dr. Csővári István, Jalsovszky Ügyvédi Iroda

„Második generációs második indikációs szabadalmak”
Réti Eszter, Sandoz Global IP

A döntés megszületett? Paródia a magyar bíróságon és a DSM-irányelvben (pdf) (video)
Dr. Grad-Gyenge Anikó, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Az audiovizuális előadások védelmi szintje (pdf) (video)
Dr. Békés Gergely, ügyvéd, a SZTE ÁJTK Phd hallgatója

Újabb helyzetjelentés a DSM irányelv átültetési munkálatairól (prezi) (pdf) (video)
Dr. Lábody Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. Ujhelyi Dávid, Igazságügyi Minisztérium

Resolving IP Disputes outside the Courts through WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR)
(pdf) (video)
Andrzej GADKOWSKI, Associate Legal Officer, WIPO Arbitration and Mediation Center

2020. november 06. (péntek)

Startupokba való befektetés, az innováció feltalálóival szembeni versenykorlátozó kikötések; 2020. június 29-én hozott VJ/19/201 határozat szempontjainak bemutatása (pdf) (video)
DUDRA Attila, Gazdasági Versenyhivatal

Hogyan hathatnak az összehasonlító oldalak a fogyasztói döntésre? A digitális összehasonlító eszközöket érintő, fogyasztóvédelmi szempontú piacelemzés megállapításai (pdf) (video)
Dr. ZENISEK Andrea, Gazdasági Versenyhivatal

SZTNH gyakorlat a Vt. novella alapján (pdf) (video)
Dr. PÓSA Dorottya, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Gyakorlati kérdések védjegyügyekben az EU Bírósága előtt Könyvismertető: European Court Procedure (Luszcz Viktor, 2020, Hart-Bloomsbury, Oxford) (pdf) (video)
Dr. Łuszcz Viktor, Danubia Legal

Case law update – az elmúlt egy év legfontosabb védjegyjogi tárgyú döntései
Dr. Krajnyák András,
Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda (pdf) (video)
Dr. Mező Barnabás,
Oppenheim Ügyvédi Iroda (pdf) (video)
Dr. Sóvári Miklós, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. (pdf) (video)

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Rendhagyó szakmai rendezvény
a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére 2020

INNOVÁCIÓ A ZÖLD JÖVŐÉRT

A rendezvény ideje – 2020. április 27., hétfő 10:00–11:30

A rendezvény technikai támogatása – WEBEX

PROGRAM

Pomázi Gyula, az SZTNH elnökének nyitóbeszéde

Köszöntő beszédek

Dr. Szecskay András, a MIE elnöke
Dr. Kereszty Marcell, az AIPPI Magyar Csoportja elnöke
Dr. Molnár István, az LES Hungary elnöke
Dr. Tomori Pál, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület elnöke
Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, a Magyar Versenyjogi Egyesület elnöke
Dr. Sóvári Miklós, a UNION-IP Magyar Csoport elnöke
Gláser Tamás, a Magyar Védjegyegyesület elnöke

Szakmai előadás

Dr. Záray Gyula – Környezetkémiai kutatások az innováció tükrében

Kérdések, esemény zárása

A rendezvényen való részvétel az alábbi WEBEX link segítségével:
https://danubia.webex.com/danubia/j.php?MTID=ma8074fcfee8a996045ea329fa0d9c0e0
Jelszó: IPday2020
A WEBEX lehetővé teszi a „real-time” kommentárok megjelenítését,
A moderátor pedig az előre feltett kérdéseket képes közvetíteni az előadó felé.

 

A rendezvény programja letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

 

A 2019. őszi Szellemi Tulajdoni Konferencián elhangzott előadások

2019. november 21-22.
BALNEO Zsóri Thermál****   Zsórifürdő

Szerzői jogi kérdések a kortárs képzőművészetben
Dr. SÁRDI Orsolya Mária, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
What can effect on intellectual property in case of country with transition economics?
SHAKENOVA Ainur,  Kaposvári Egyetem

Konferencia nyitóelőadás
POMÁZI Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Iparjogvédelmi perek az új Pp. alapján
Dr. CSÓTI Tamás, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke

„Használati dísztárgyak” keresik helyüket – néhány gondolat a Cofemel-döntés kapcsán a szerzői jog és a formatervezési mintajog viszonyáról
Dr. GRAD-GYENGE Anikó, Budapesti Műszaki  és Gazdaságtudományi Egyetem
Dr. MUNKÁCSI Péter, Igazságügyi Minisztérium
Dr. GYÖRGY Ádám, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők
Dr. BAKSAY-NAGY György, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Mediáci(j)ó: miért jó a mediáció? – avagy a WIPO és az EUIPO előtti iparjogvédelmi közvetítői eljárások a jogi képviselők/szabadalmi ügyvivők szemében
Dr. LANTOS Judit, Danubia Legal

A vertikális megállapodások
Dr. PÁNCZÉL Márk, Gazdasági Versenyhivatal  

Influencer marketing
Dr. HEGYESI-NAGY Éva, Gazdasági Versenyhivatal

Helyzetjelentés a DSM irányelv átültetési munkálatairól
Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. UJHELYI Dávid, Igazságügyi Minisztérium

Mire jó az elsőbbség? Kiállítási elsőbbség?
Dr. MARKÓ József, Markó Patent

Case law update – az elmúlt egy év legfontosabb védjegyjogi tárgyú döntései Magyarországon és az EU-ban
FELKLNÉ SZANYI Ágnes, EUIPO    
Dr. PÓSA Dorottya, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. CZEGLÉDI Ádám Sándor, Bérczes Ügyvédi Iroda
Dr. MEZŐ Barnabás, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Vissza a lap tetejére

 


 

 

TAVASZI IPARJOGVÉDELMI KONFERENCIA

PROGRAM

2019. május 09 - 10.
Hotel Wellamarin**** Zamárdi

2019. május 09. csütörtök

Legal regimes of employee inventions across the Europe; Disparities and the need for harmonization  
BEYDOGAN Bugra, Debreceni Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Szellemi tulajdonjogok védelme a platform-piacokon
ILYÉS Márton, Budapesti Corvinus Egyetem

A leírás idézte szakember kulcsszerepe gyógyszerszabadalmi ügyekben
Dr. SZUPERA Blanka, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Doktori Iskola

Gondolatok a szellemi tulajdonjog megsértése okán indított perben hozott határozatok végrehajtásának köréből gyakorlati kitekintéssel
Dr. ZAVACZKY Márk András, Károli Gáspár Református Egyetem,  Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Köszöntő, programismertető
RAVADITS Imre, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület szabadalmi alelnöke

Konferencia nyitóelőadás
POMÁZI Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Egységben az erő, avagy találmányok és használati minták egységének gyakorlati kérdései idehaza és külföldön
Dr. KACSUK ZSÓFIA,
KACSUKPATENT Kft.

A mesterséges intelligencia szabadalmazási trendjei
FARKAS Szabolcs,
SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

Az egyetemi szellemi eredmények beazonosítása, hasznosítása, mindezek akadályai, adott esetben jó gyakorlatai
Dr. GRAD-GENGE Anikó,
BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Munkaviszonyban vagy ahhoz kötődően létrejött szellemi alkotások díjazásának és besorolásának neuralgikus pontjai, különös tekintettel a műszaki alkotásokra és a szerzői művekre
Kerekasztal-beszélgetés
Dr. GRAD-GYENGE Anikó,
BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
SURI Katalin,
Audi Hungária Zrt.
Dr. LEGEZA Dénes,
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
RAVADITS Imre,
EGIS Gyógyszergyár Zrt.
Dr. BACHER Gusztáv,
Szecskay Ügyvédi Iroda

2019. május 10. péntek

Műalkotások a védjegyek világában
Dr. KARSAY Enikő,
SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

A vég kezdete vagy a kezdet vége?
A gyógyszeripart érintő ösztönzők revíziójának első fecskéje: SPC waiver

Kerekasztal-beszélgetés
Dr. BUZÁS Zsuzsanna,
Richter Gedeon Nyrt.
Dr. PROHÁSZKÁNÉ NÉMETH lldikó,
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
RAVADITS Imre,
EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Egyes kereskedelmi tevékenységek megítélése a szabadalmi jogban
Dr. TÁLAS József
, DANUBIA Legal

Withdrawal Symptoms – a BREXIT és a szellemi tulajdon (helyzetkép)
Dr. JÓKÚTI András

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

Az SZTNH céljai és 2018. évi eredményei

 Dr. NÉMETH Gábor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi elnökhelyettesének előadása, amely elhangzott az Egyesület éves rendes Közgyűlésén

Az előadás pdf formátumban letölthető.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

A 2018. őszi szellemi tulajdoni konferencián elhangzott előadások

2018. november 22–23.

Hotel Palota Superior**** Lillafüred

 

2018. november 22. csütörtök

PhD szeminárium, műhelybeszélgetések

A PhD szeminárium megnyitása
Dr. LEGEZA Dénes, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnöke

Creativity phenomenon in the context of intellectual property law
BEYDOGAN Osman Bugra

Ha lementem már új közönséget nyertem?! – avagy a Renckhoff ügy elemzése
Dr. GUBICZ Flóra Anna

European Functionality Doctrine: Functionality in EU Design Law in the light of a Recent
CJEU Decision

Dr. GYÖRGY Ádám

A szerzői vagyoni jogok alakulása az online műfelhasználások esetében
Dr. HARKAI István

Az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazásának lehetőségei a szellemi tulajdon védelmét érintő hatósági eljárásokban
Dr. HOHMANN Balázs

Gondolatok a Marrákesi Szerződéssel kapcsolatban
Dr. SÁNDOR Eszter Anita

Algorihtmic Copyright Enforcement through the Lens of Artificial Intelligence
and Text and Data Mining

Dr. TÓTH Andrea Katalin

Szerzői jogi dilemmák a vizualitás és a helymarketing kapcsolódási pontjainak vonatkozásában
WENINGER Sándor

Köszöntő, programismertető
Dr. LUKÁCSI Péter, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnöke

A tettek mezeje – lépések a stratégiai célok megvalósulása irányában
Dr. ŁUSZCZ Viktor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Aktualitások a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezménytervezet („Ítélet projekt”) szellemitulajdon-jogi vonatkozású kérdéseiben
Dr. NEMESSÁNYI Zoltán, Igazságügyi Minisztérium

Unified Problematic Court? – Az Egységes Szabadalmi Bíróság kihívásai
az AB előtt és külföldön

Dr. SZAKÁCS Eszter, Sár és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. TÖRÖK Ferenc, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Visszaszámlálás a védjegyreform hatálybalépéséig
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. GONDA Imre, Richter Gedeon Nyrt.
Dr. SÓVÁRI Miklós, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Egyenesben az európai uniós szerzői jogi reform?
Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

„Ez régen nem a Ptk.-ban volt?” – Az üzleti titok védelméről szóló törvény
miértjei és hogyanjai

Dr. GUBICZ Flóra, Igazságügyi Minisztérium

2018. november 23. péntek

 

Az európai adatgazdaság és Big Data – a szellemi tulajdonvédelem és a versenyjog együttélése
CSONKA Vivien, Gazdasági Versenyhivatal

Az EU új geo-blocking rendelete, különös tekintettel annak versenyt érintő vonatkozásaira
TORJÁKNÉ AMBERGER Teréz, Gazdasági Versenyhivatal

Hány az indikáció? – együttgondolkodás a gyógyászati indikációs találmányok kielégítő mértékű feltárásáról
Dr. PETHŐ Árpád, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Case law update – az elmúlt egy év legfontosabb védjegyjogi tárgyú döntései
Magyarországon és az EU-ban

Dr. SIPOS Péter, EUIPO-Allicante
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda
Dr. MEZŐ Barnabás, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Marrakesh miracle avagy Marokkótól Lillafüredig egyenesen?
Dr. MUNKÁCSI Péter, Igazságügyi Minisztérium

IP és a GDPR – Eszköz vagy Akadály?
Dr. GYÖRGY András, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők
Dr. OSZTOPÁNI Krisztián, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

Az EU formatervezési mintaoltalmi rendszerének működéséről szóló tanulmány
és a várható reform

Dr. GYÖRGY Ádám, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők
Dr. BAKSAY-NAGY György, Oppenheim Ügyvédi Iroda

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Prof. Dr. Christoph Ann előadása

2018. június 15.

2018. június 15-én a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület és a Magyarországi Humboldt Egyesület meghívására Prof. Dr. Christoph Ann LL.M., a Müncheni Műszaki Egyetem tanára előadást tartott
’Patent Quality – What it is and why it is impacting SME right holders too’ címmel.

vortr Prof_C_Ann csop

 

Az előadás pdf formátumban letölthető.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Tavaszi Iparjogvédelmi Konferencia – elhangzott előadások

2018. május 10-11.

LaContessa Kastélyhotel****  Szilvásvárad

2018. május 10.  csütörtök

Konferencia nyitóelőadás
Dr. ŁUSZCZ Viktor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Szellemi tulajdonjogi ítéletek világszintű elismerése és végrehajtása? A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia egyezmény-tervezetének szellemi tulajdonjogi dilemmái
Dr. NEMESSÁNYI Zoltán, Igazságügyi Minisztérium

Vonzások és választások: az európai védjegyreform hazai végrehajtása
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Felelősség közreműködői/közvetett szerzői jogi jogsértésért az uniós jogban (internetes környezetben)
Dr. FALUDI Gábor,of counsel, Szecskay Ügyvédi Iroda

A polgári per szerkezetének változása
Dr. ÉLESS Tamás, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Vegyes ízelítő a szakértői bizonyítás újdonságaiból
Dr. CSERNY András,Oppenheim Ügyvédi Iroda

2018. május 11. péntek

Szokatlan megoldások az iparjogvédelemben
Dr. KOVÁRI Zoltán, Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

Új típusú védjegyek
Dr. LADÁNYI Katalin, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Egy (R)-rel több lett, maradhat? (Gyógyszervédjegyek használatának formai kritériumai)
Dr. SZENTESI Orsolya, EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Incyte from the inside (egy magyar SPC ügy az EUB előtt)
Dr. SZAKÁCS Eszter, Sár és Társai Ügyvédi Iroda

Famotidine: egy eljárás nyomában
SZENTPÉTERI Zsolt, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda
Dr. GERMUS Gábor, Germus és Társai Ügyvédi Iroda

Szellemi tulajdonjogok öröklése az új Ptk. alapján
Dr. GRAD-GYENGE Anikó, BME GTK Üzleti Jog Tanszék tanszékvezető, ProArt tanácsadó

SPC, Bolar kivétel, orphan drug exclusivity: forradalmi változások kezdete?
Kerekasztal-beszélgetés
Résztvevők:
RAVADITS Imre, EGIS Gyógyszergyár Zrt.
BUZÁSNÉ NAGY Zsuzsanna, Richter Gedeon Nyrt.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

A 2018. JANUÁR 1-JÉN HATÁLYBA LÉPŐ ÚJ PP. RENDELKEZÉSEI A SZELLEMI TULAJDONT ÉRINTŐ
BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN

Dr. Csóti Tamás előadása

2017. december 6.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

ÚJABB VÁLTOZÁSOK AZ IP-T ÉS A SZELLEMI TULAJDONT ÉRINTŐ JOGI KÖRNYEZETBEN

című konferencián

ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

2017. november 23-24.

LifeStyle Mátra Hotel**** Mátraháza

 

2017. november 23. csütörtök

Quo vadis európai szerzői jog?
Dr. NEMESSÁNYI Zoltán, Igazságügyi Minisztérium

Ipar-, jog, - Védelem! A szellemi tulajdon védelmének néhány gyakorlati kérdése
KÁLLAYNÉ Dr. CSIK Ildikó, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Gyógyszerreklámok a GVH gyakorlatában
DR. VERES Enikő,Gazdasági Versenyhivatal

Közérdekű adat és az üzleti titok védelmének egyensúlya
Dr. PÓK László, Szecskay Ügyvédi Iroda

Lehet-e új egy technika állásához tartozó alkalmazás? - Egy szabadalom-megsemmisítési eljárás tanulságai
Dr. PETHŐ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

A feltalálói tevékenységre vonatkozó bizonyítási és elbírálási tanulságok egy minden fórumot megjárt ügyben
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

Nem hagyományos szerzői művek védelme
Dr. MEZEI Péter, Szegedi Tudományegyetem

A nemzeti kultúra védelmének szerzői jogi aspektusai
Dr. LEGEZA Dénes,  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  

 

2017. november 24. péntek    

Az SZTNH javaslatai és helye a hazai innovációpolitikában
Dr. ŁUSZCZ Viktor,Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A dohánytermékekre bevezetett egyencsomagolás hatása a védjegyjogra (slipery slope)
Dr. LENDVAI Zsófia, Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda

Európai uniós védjegyjogi reformcsomag: október 1-től hatályos változások
Dr. KONDÁS Marianna, Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO-Alicante)

Átok vagy áldás? – esetjog az európai védjegyjogban
GONDA Imre, Richter Gedeon Nyrt.

Az új Pp. és az iparjogvédelmi perek
Dr. BACHER Gusztáv, Szecskay Ügyvédi Iroda

Négyszögletű Kerek Erdő: Kerekasztal-beszélgetés a jogorvoslati rendszerről
Témavezető előadó:
Dr. LÁSZLÓ Áron, Oppenheim Ügyvédi Iroda
Résztvevő előadók:
Dr. KOVÁCS Zsuzsanna, Kúria
Dr. CSERNY András, Oppenheim Ügyvédi Iroda
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. KACSUK Zsófia, KACSUKPATENT

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

A 2017. TAVASZI IPARJOGVÉDELMI KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

2017. május 25-26.

Hotel FÜRED Spa & Conference****  Balatonfüred 

2017. május 25. csütörtök
Konferencia nyitóelőadás
Dr. ŁUSZCZ Viktor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke
A gondolati asszociáción alapuló összetéveszthetőség bizonyításának egyes kérdései
Dr. KOCSIS M. Tamás, Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda
A szellemitulajdon-védelem szerepének alakulása agrárium-alapú innováció támogatásában
1996-2017

Dr. MOLNÁR István, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Brexit és az iparjogvédelem: ebből a buliból sem lehet angolosan távozni
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

2017. május 26. péntek

Marketing a közigazgatásban: Trademarker program múltja, jelene és jövője
RABNÉ DR. MOLNÁR Mónika, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Kérdések az üzleti titok irányelv átültetése előtt
Dr. FALUDI Gábor, of counsel, Szecskay Ügyvédi Iroda
Problem-solution approach – Bevezetés és a partial problems alkalmazása
Dr. HORVÁTH Bertalan, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

„Árva gyógyszer balladája.” Az Orphan Drug Exclusivity és a szabadalmi oltalom, illetve
SPC oltalom hasonlóságairól és különbségeiről

Dr. TASI Petra és Dr. CSERNY András, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Vissza a lap tetejére

 


 

 

ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

Szakmai rendezvény
a Szellemi Tulajdon Világnapja Tiszteletére 2017

2017. április 27.

A LES International kezdeményezésére a LES Magyarország Egyesület, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Védjegy Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület közös rendezésben szakmai előadás­sorozatot tartott.

***

Az anyagok feltöltése folyamatosan történik.
Az előadások anyagának megtekintéséhez kattintson az előadás címére.

***

Az egyetemi szellemi tulajdon védelme – a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részéről Dr. Németh Gábor,
az SzTNH Tájékoztatási és Innovációtámogatás Főosztály igazgatója

A bifurkáció kérdései és gyakorlata – egységes eljárások a jogbitorlás és a jog érvénytelenítése vonatkozásában
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) részéről Dr. Tálas K. József ügyvéd
a Sár és Társai Ügyvédi Iroda partnere

A műtárgy hamisítás és az ellene történő fellépés aktuális kérdései egy konkrét jogeset kapcsán
A Magyar Védjegy Egyesület részéről dr. Karsay Enikő ügyvéd,
az SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők partnere

A találmányok és szabadalmak feltalálói díjazásának kérdései, a licenc analógia alkalmazása
A LES Magyarország Egyesület részéről dr. Molnár István szabadalmi ügyvivő,
a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda partnere

 

A meghívó letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

ELHANGZOTT ELŐADÁS

Április 26-án, az MSZJF közgyűlését követően

Dr. Lábody Péter,
az SZTNH Szerzői Jogi főosztályának vezetője tartott előadást

„Újabb fejlemények az európai Bizottság szerzői jogi reformcsomagjával kapcsolatban"
címmel.

A megnyitáshoz kattintson az előadás címére.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

 

Az SZTNH céljai és 2016. évi eredményei

címmel tartott előadást

Dr. ŁUSZCZ Viktor
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

2017. március 22-én tartott rendezvényünkön

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

Új nemzeti és nemzetközi trendek az IP és a szellemi tulajdon területén konferencia

2016. november 24–25.

  ETO-PARK Hotel****  Győr

Az előadások anyagának megtekintéséhez kattintson az előadás címére.
Az anyagok feltöltése folyamatosan történik.

2016. november 24. csütörtök

Változás és állandóság a Hivatal életében
FARKAS Szabolcs, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Ancillary copyright       
Dr. NEMESSÁNYI Zoltán, helyettes államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

*

Értem a viccet, csak nem szeretem, avagy van-e szükség paródia-kivételre a magyar
szerzői jogban?

Dr. MUNKÁCSI Péter, és Dr. UJHELYI Dávid, Igazságügyi Minisztérium

*

„Brexit means Brexit" – de mit jelent a Brexit az európai szabadalmi reformra nézve?
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Adatszolgáltatási igény érvényesítése
Dr. BACHER Gusztáv, Szecskay Ügyvédi Iroda

*

Ingadozó egyensúly: a szabadalmi és a kiegészítő oltalom korlátjai
Dr. FICSOR Mihály, Richter Gedeon Nyrt.

*

Mi van a nevedben? – A névjog és a védjegyjog összefüggései
Dr. LUKÁCSI Péter, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

*

 

2016. november 25. péntek

 

Az alkatrészek piacáról (iparjogvédelem és versenyjogi ütközések)       
Dr. PÁNCZÉL Márk, Gazdasági Versenyhivatal

*

Az on-line kereskedelem – az EU Bizottság szektorális vizsgálata
DANITZ Eszter, Gazdasági Versenyhivatal

*

Az új domain nevek regisztrálásának első tapasztalatai. Az URS eljárás mint
jogérvényesítési mechanizmus

Dr. PAULOVICS Ivett, MFSD IP Dispute Resolution Center

*

A BIG Data hatása a Szellemi Tulajdon védelmére
Dr. GONDA Imre, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Ilyen még nem volt… Az EUIPO előtt felmerült eljárási költségek érvényesítése a magyar bíróságok előtt?
Dr. KLAUBER Zsófia, Sár és Társai Ügyvédi Iroda

*

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

A 2016. tavaszi iparjogvédelmi konferencián
elhangzott előadások

2016. május 05–06.
YACHT Hotel**** Siófok

Az előadások anyagának megtekintéséhez kattintson az előadás címére,
illetve a kerekasztalbeszélgetések esetén az előadó nevére.
Az anyagok feltöltése folyamatosan történik.

2016. május 05. csütörtök

Képzés, minősítés, szakértés – kihívások és lehetőségek az SZTNH feladataiban
Dr. NÉMETH Gábor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Egységben az erő!
LEZSÁK Gábor és Dr. TÖRÖK Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

*

Az ekvivalencia gyakorlati kérdései és hazai megítélése újabb jogesetekben
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

*

Második indikációs szabadalmak, „skinny labelling”: áldás vagy átok?
Dr. SZENTIRMAY Éva, és BUZÁSNÉ NAGY Zsuzsanna, Richter Gedeon NyRt.

*

Az SZTNH megújult hivatali honlapja
IGNÉCZI Lilla, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

E-ügyintézési törvény (2015. évi CCXXII. törvény) hatályba lépésének implikációi
Kerekasztal-beszélgetés
Résztvevők:
Dr. PÁL Roberta, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. VITTAY Dorottya, Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.
Dr. ERDEI Gergő, EGIS Gyógyszergyár Zrt.

*

2016. május 06. péntek

Fel, támadunk! Szunnyadó védjegyek Magyarországon és az Európai Unióban
Dr. MEZŐ Barnabás, Oppenheim Ügyvédi Iroda

*

Esőfelhő a közösségi formatervezési mintaoltalmak megsemmisítése felett?
Dr. KÖVECSES Bettina, Knight Bird & Bird Iroda

*

Az EU üzleti titok irányelve
Dr. FALUDI Gábor, of counsel, Szecskay Ügyvédi Iroda

*

Szellemi tulajdonjog az új nemzetközi magánjogi törvényben?
Dr. NEMESSÁNYI Zoltán, helyettes államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

*

Közösségi védjegyrendszer reformja
Kerekasztal-beszélgetés

Résztvevők:
Dr. LUKÁCSI Péter, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők
Dr. CSIKY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. SOROSI Gyula, Richter Gedeon Nyrt.

*

Egy nemleges megállapítási eljárás margójára
Dr. ORBÁN Ádám,
EGIS Gyógyszergyár Zrt.

*

A használati mintaoltalom jövője (szervezés alatt)
Kerekasztal-beszélgetés
Moderátor:
RAVADITS Imre
, EGIS Gyógyszergyár Zrt.
Résztvevők:
Dr. KACSUK Zsófia, KACSUKPATENT Kft.             
ŐRI János, CHINOIN Zrt
Dr. PETHŐ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
JÁMBOR Eszter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. VASS László Ádám, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Vissza a lap tetejére


 

 

Célok és eredmények:
Tevékenységi beszámoló az SZTNH 2015. évi munkájáról

2016. március 22..

Előadó: Dr. BENDZSEL Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

A megnyitáshoz kattintson az előadás címére.

Vissza a lap tetejére


 

 

MÚLT - JELEN - JÖVŐ
A SZELLEMI TULAJDON VILÁGÁBAN

2015. november 25-26.
Thermal Hotel Visegrád****

Az előadások anyagának megtekintéséhez kattintson az előadás címére,
illetve a karekasztalbeszélgetések esetén az előadó nevére.
Az anyagok feltöltése folyamatosan történik.

2015. november 25. szerda
Konferencia nyitóelőadás
„Villamdelejes forgony” – A Jedlik-Terv vívmányai és hatósugara
Dr. BENDZSEL Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

*

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozatala és célkitűzései
FARKAS Szabolcs, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

A hazai K+F+I-pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai
Dr. NÉMETH Gábor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

A szerzői jogi közös jogkezelésről szóló EU-irányelv átültetése
Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Ezek a fiatalok! Mit gondolnak az Omega-Illés-Metro generáció unokái szerzői jogról, internetről, kultúrafogyasztásról
Dr. HORVÁTH Péter, ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért

*

Célegyenes vagy utolsó kanyar? Helyzetkép az európai szabadalmi reformról
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

2015. november 26. csütörtök
Az üzleti titok védelme – az irányelv tervezete
Dr. SZÁMADÓ Tamás, Gazdasági Versenyhivatal

*

A „tojás térkép”
SÁTOR Dénes, feltaláló

*

Védjegyjogi fejlemények az európai és a hazai színtereken
Dr. PÓSA Dorottya, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Egyedül nem megy – védjegyjogi megállapodások, versenyjogi aggályok II.
Dr. LÁSZLÓ Áron és  Dr. MAROSI Zoltán, Oppenheim Ügyvédi Iroda

*

Emberi jogok és védjegyek
Dr. VIDA Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Vissza a lap tetejére


 

2015. november 05.

"MAKE WAR, NOT LOVE?"
Gyógyszeripari pay-for-delay egyezségek szabadalmi jogvitákban
– az amerikai és az európai versenyjog tükrében

Dr. JÓKÚTI András
(Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)

Az előadás prezentációja elérhető ITT.

Vissza a lap tetejére


 

2015. tavaszi iparjogvédelmi konferencia

2015. május 14-15.

Az előadások anyagának megtekintéséhez kattintson az előadás címére,
illetve a karekasztalbeszélgetések esetén az előadó nevére.

Köszöntő, programismertető
RAVADITS Imre, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület szabadalmi alelnöke

*

Magyar végvári modellek tanulságai a sikeres európai IP-kultúra kiépítésének szolgálatában
Dr. BENDZSEL Miklós, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

*

A megtévesztés mint feltétlen lajstromozást gátló ok a védjegyeljárásban
Dr. HEGEDŰS Viktória, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Forgalomba hozatali engedély megszerzése mint (védjegy)bitorlással fenyegető helyzet?
Dr. HALÁSZ Bálint, Knight Bird & Bird Iroda
Dr. CSÁNYI Balázs, Sár és Társai Ügyvédi Iroda

*

Magyarország és a közösségi védjegyrendszer – egy elszalasztott lehetőség
Dr. KOCSIS M. Tamás, Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda

*

Iron & Smith vs. Unilever előzetes döntéshozatali ügy
Dr. KOVÁCS Nikolett, ABK – Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda
Dr. LUKÁCSI Péter és Dr. BOZÓKI Bence, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

*

Per vagy nemper – az SZTNH határozata elleni jogorvoslat
koncepcionális kérdései az új Pp. kodifikációja előtt
Dr. LÁSZLÓ Áron és Dr. CSERNY András, Oppenheim Ügyvédi Iroda

*

Használati mintaoltalmi megsemmisítési eljárások tanulságai & A törvény reformja.
Kerekasztalbeszélgetés

Moderátor:
Dr. GÖDÖLLE István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

Résztvevők:
Dr. KACSUK Zsófia, KACSUKPATENT Kft.
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda
Dr. KOHLHÉB Róbert, StringBike Kft.
SZŐLLŐSI Gusztáv, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Feltalálók díjazása: Jogos igény?
Dr. MOLNÁR István, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
RAVADITS Imre, EGIS Gyógyszergyár Zrt.

*

Recent case law and thoughts on SPCs
Dr. Christopher BRÜCKNER, Stolmár & Partner Patent and Trademark Attorneys

*

Európai Funkcionalitás Doktrínája: a közösségi formatervezési minta funkcionalitása
Dr. GYÖRGY Ádám, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

*

Startup-láz
Dr. SZIGETI Flóra, Igazságügyi Minisztérium

*

epi kerekasztalbeszélgetés
LENGYEL Zsolt, epi PPC
Dr. PETHŐ Árpád, epi Biotech Committee
TEPFENHÁRT Dóra, epi PEC
Dr. TÖRÖK Ferenc, epi Council

*

UPCA, quo vadis?
Kerekasztalbeszélgetés

Moderátor:
RAVADITS Imre, EGIS Gyógyszergyár Zrt.
Résztvevők:
FARKAS Szabolcs, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda
Dr. NEMESSÁNYI Zoltán, Igazságügyi Minisztérium
ŐRI János, Chinoin Zrt.
Dr. TÖRÖK Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Vissza a lap tetejére

 


 

 

"Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka
– az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása"

2015. április 22.

Előadó: Dr. NÉMETH Gábor igazgató (SZTNH lnnovációs Főosztály)


Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

Eredmények és célok:
Tevékenységi beszámoló az SZTNH 2014. évi munkájáról

2015. február 26.

Előadó: FARKAS Szabolcs műszaki elnökhelyettes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

A szerzői jog aktuális kérdései


Budapest, 2014. december 17.

dr. Jójárt Eszter
Polgári jogi fogalmak a szerzői jogi törvényben I. rész

*

dr. Csöndes Mónika
Polgári jogi fogalmak a szerzői jogi törvényben II. rész

*

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

A változó jogi környezet új kihívásai

Debrecen, 2014. november 20-21.

 

Konferencia nyitóelőadás
Szabadalmi fejlesztési irányok a Jedlik-Terv tükrében I. – UPP/UPC és VPI
Dr. BENDZSEL Miklós, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, elnök

*

Az új tartalom bevitelének problematikája a hazai és európai szabadalmi joggyakorlatban avagy megduplázható-e egy hamburger életciklusa        
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

*

Személyhez fűződő jogok a 21. században
Dr. MUNKÁCSI Péter,  Igazságügyi Minisztérium

*

Nemzeti műsorkvóták az EU-ban – a gazdasági és kulturális szabályozás határvidékén
Dr. NYAKAS Levente, Médiatudományi Intézet

*

Hazai jelen és jövő az uniós szerzői jogi fejlemények tükrében
Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Egyedül nem megy – védjegyjogi megállapodások, versenyjogi aggályok
Dr. LÁSZLÓ Áron és  Dr. MAROSI Zoltán, Oppenheim Ügyvédi Iroda

*

A versenyjogi eljárások – a tisztességes eljáráshoz való jog
JUHÁSZ Miklós
, Gazdasági Versenyhivatal, elnök

*

A versenyjog és az új Ptk
MISKOLCZI-BODNÁR Péter, Gazdasági Versenyhivatal, Versenytanács tagja

*

Fogyasztóvédelmi szabályozások változásai, mindennapi problémák
PINTÉR István, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal, főigazgató

*

Volt egyszer egy védjegytörvény
KIRÁLY György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda

*

Megtévesztő jelleg a védjegyjogban
Dr. BOZÓKI Bence, SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Újabb fejlemények az európai védjegyjogban
Current developments in European Trademark Law
The European Trade Marks Reform

Dr. Roland Knaak ügyvéd,
a Max-Planck Intézet tudományos főmunkatársa

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület és a Magyar Védjegyegyesület
közös rendezvényén 2014. szeptember 19-én elhangzott előadás.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon
SIMON Dorottya, Dr. GONDA Imre, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Elhangzott a MIE 2014. szept. 03-i Közgyűlésén.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

Európai IP kérdések: újratöltve

című konferencia

2014. május 8-9. ABACUS Hotel Herceghalom****

2014. május 8-9.

 

Konferencia nyitóelőadás
Stratégiai helyzetkép a Jedlik-terv és egyes európai fejlemények tükrében
Dr. FICSOR Mihály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

A K+F minősítés  (Jogszabályváltozások, az NGM és a Deloitte értékelésének ismertetése)
Dr. NÉMETH Gábor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

EU know-how irányelvjavaslat
Dr. FALUDI Gábor, of counsel, Szecskay Ügyvédi Iroda

Koreferátum:
Dr. MOLNÁR István, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda

*

Utility models in Europe and their strategic use in litigation*
Dr. Matthias STOLMÁR (Stolmár & Partner, München)

Koreferátum*: HÜSE Anita (EGIS Gyógyszergyár Zrt.)

*az előadások angol nyelven hangzottak el.

*

SPC KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Résztvevők:
BUZÁSNÉ NAGY Zsuzsanna (Richter Gedeon Nyrt.),
Dr. LENGYEL Zsolt (DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda),
RAVADITS Imre (EGIS Gyógyszergyár Zrt.),
Dr. SOMFAI Éva (Somfai és Társai Iparjogi Kft.)

Tervezett témák:
Második indikációs találmányokon alapuló SPC-k megítélése;
fix-dózis kombinációk illetve kombinációs készítmények tárgyában hozott CJEU ítéletek tanulságai

*

„No patents on life!?” újratöltve, avagy paradicsomos brokkoli
Dr. PETHŐ Árpád (DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda)

*

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon
SIMON Dorottya, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

A korábbi jogok érvényesíthetősége az új generikus top level domain nevekkel szemben
Dr.GONDA Imre, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Rosszhiszeműség a védjegyjogban
Dr. PÓSA Dorottya, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Vissza a lap tetejére

 


 

 

„Kétséges az egységes… avagy gondolatok a Szellemi Tulajdon
nemzetközi egységesítésér
ől, pro- vagy kontra”

konferencia

2013. november 21-22.
Kecskemét

 

A Daimler AG márkavédelmi stratégiája.
Dr. LIPPAI Zsuzsanna, Mercedes-Benz Hungária Kft.

*

Whistle While You Work – lázas munkálatok az európai szabadalmi reform végrehajtása érdekében.
Dr. JÓKUTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Érvényesíteni csak pontosan, szépen…?? – az európai szabadalmak fordításainak benyújtásával kapcsolatos problémák.
SZENTPÉTERI Zsolt, SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

*

Valószínűsítés ideiglenes intézkedési eljárás során, avagy: szakember számára hiába kézenfekvő…
Dr. PETHŐ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

*

A szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról).
Dr. LENDVAI Zsófia, Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda,
Tóth Péter pénzügyőr százados, NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóság Bűnüldözési Osztály

*

A szellemi tulajdon értékének és a szellemi tulajdonjogokat érintő jogsértések hatásának tudatosítása – az EU Observatory és a HENT által végzett felmérések eredményeinek bemutatása.
Dr. TÓTH Zita, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, HENT

*

A licencia feltételek követelményei: tisztességes, méltányos és diszkrimináció-mentes feltételek (FRAND = fair, reasonable, and non-discriminatory).
Dr. SZAMOSI Katalin, SBGK Szabadalmi és Jogi Irodák

*

Az Fttv. Gyakorlata és az UCP Irányelv alkalmazásáról közzétett Bizottsági jelentés
(2013. március 14.)

Dr. GRIMM Krisztina, Gazdasági Versenyhivatal

*

Bizottság irányelv tervezete kartell ügyekben a magánjogi jogérvényesítésről (kártérítés).
Dr. CSÉPAI Balázs,,Gazdasági Versenyhivatal

*

Az EURÓPAI Unió védjegyrendszerének reformja.
Dr. FICSOR Mihály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

*

Az SZJSZT jogérvényesítéssel, valamint az audovizuális művekhez való hozzáféréssel foglalkozó munkacsoportjai által kidolgozott tanulmányok bemutatása.

„Szakértői elemzés a szerzői jogi jogérvényesítésről”,
Dr. SÁR Csaba, Sár és Társai Ügyvédi Iroda,

„Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban:
magyar javaslatok”
.

Dr.ROZGONYI Krisztina, PRK Partners.

*

Tájékoztatás az SzJSzT működéséről, gyakoribb ügytípusok.
Dr. GYŐRI Erzsébet, Szerzői Jogi Szakértő Testület

 

Vissza a lap tetejére

 


 

”Egy új remény vagy A kétség lazaca”

konferencia

2013. május 30-31.
Pécs

Jedlik-terv – Nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére 2013–2016
Dr. FICSOR Mihály, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökhelyettese

*

Az AIPPI 2012-es szöuli kongresszus szakmai munkájának eredményei és a hozzá vezető út magyar szemszögből
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Dr. LÁSZLÓ Áron és Dr. CSERNY András, SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

*

Kitekintő: Szemezgetés az EPO Gazdasági és Tudományos Tanácsadó testületének (ESAC) 2012. évi munkájából: Érdekességek, hírek, vitatott témák
Dr. MOLNÁR István, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

*

Kitekintő: Lifelong learning?
TEPFENHÁRT Dóra, Chinoin Zrt.

*

Magyarország helye Európa megújuló szabadalmi rendszerében
Dr. JÓKÚTI András a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és
Dr. MOLNÁR Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

*

Európa bízik a bírákban – az új európai szabadalmi bíróságról
Dr. TÁLAS K. József, Sár és Társai Ügyvédi Iroda

*

A gazdagodás-visszatérítés és a kártérítés számításának gyakorlata európai bitorlási ügyekben
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

*

Jóhiszeműség/rosszhiszeműség kezelése  Európában  a  szabadalmi perek kártérítési igényének szempontjából. Milyen viszonyban áll a magyar teljes fordítási igény az Enforcement Directive-vel és van-e köze a kártérítéshez?
Dr. TÖRÖK Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

A „felhők” fölött mindig kék az ég…?!
(copyright: Generál)
avagy a szellemi tulajdon jelene és jövője

konferencia

2012. november 22-23.
Egerszalók

A szabadalom jövője, a jövő szabadalma Európában és hazánkban
Dr. Ficsor Mihály – Hajdú Judit, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala


A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos minősítés kérdései
Dr. Németh Gábor – Farkas Szabolcs, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala


A WIPO Pekingi Szerződése az audiovizuális előadások védelméről
Dr. Ficsor Mihály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala


A „felhő-alapú" szolgáltatások szerzői jogi kérdései
Dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda


A határokon átnyúló zeneszolgáltatás jogosításáról
Dr. Szinger András, Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület


Virtuális valóság egy kis faluban
Magyar Ádám, Greenzero Kft., fejlesztésvezető


Tanulságos védjegytörténetek Kínából A magyar nemzeti védjegyjog aspektusából
Hennelné Dr. Komor Ildikó – Dr. Klauber Zsófia, Sár és Társai Ügyvédi Iroda
– Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.


A védjegyhasználat aktuális kérdései
Dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.


A versenytárs piacra lépésének akadályozása a szabadalmi jogszerzési és/vagy jogérvényesítési eljárásokkal, mint erőfölénnyel való visszaélés (különös tekintettel az AstraZeneca- és a Pfizer-ügyre)
Dr. Lánchidi Péter, Gazdasági Versenyhivatal, Nemzetközi Iroda


A versenyjogi bírságokról
Dr. Tóth Tihamér, Réczicza White and Case LLP Ügyvédi Iroda


Megfelelőségi előírások betartása az IP-ben
Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda


Rosszhiszemű védjegybejelentések az újabb hivatali és bírósági gyakorlat tükrében
Dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda


Egyedi megjelölés, még sincs megkülönbözető képessége
– domain név, mint védjegybejelentés tárgya

Dr. Halász Bálint, Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda


Hagyományos kulturális kifejezések sokszínűsége és nemzetközi szintű védelme a helyi közösségek jogára figyelemmel, kulturális szimbólumok vitatott használatai
Dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

„Houston, we have a problem”
Biotechnológiai szabadalmazhatósági kétségekről-kérdésekről-válaszokról, jogérvényesítési kihívásokról, továbbá a szisztémás változtatási zavarokról

konferencia

2012. május 10–11.
Szeged


Konferencia nyitóelőadás
Szellemi tulajdon az Ígéret havában: új hajtások
Dr. BENDZSEL Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

 

Az ekvivalencia alkalmazhatóságának határai bitorlási perekben
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

 

Párban vagy szingliként?! Bifurkáció, avagy a szabadalombitorlási
és megsemmisítési kérelmek elbírálásának szét(nem)választása itthon, külföldön
és az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó tervekben

Dr. SZAKÁCS Eszter, Sár és Társai Ügyvédi Iroda

 

Generikusok és originátorok – hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar
(Európai kitekintés néhány jogérvényesítési eszközre az esomeprazole ügy kapcsán)

TEPFENHÁRT Dóra, ŐRI János, Chinoin Zrt.

 

Szellemitulajdon-védelmi képzés és tananyagfejlesztés eredményei az SZTNH-ban
Dr. Németh Gábor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Patenting life? – Szekció csajoknak és pasiknak különféle biotechnológiai aktualitásokról
Fórumvezető: Dr. PETHŐ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Eurofarizeizmus, avagy kinek fáj a sejtvonal, ha embrionális?
Dr. PETHŐ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

 

Ha genetikailag módosított, az a baj, ha nem genetikailag módosított, akkor meg az a baj?
Dr. KOVÁRI Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

 

DNS – molekula vagy információ?
Dr. SVINGOR Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

 

A nagy falat? Iparjogvédelem és üzleti tevékenység Kínában, különös tekintettel
az élettudományi fejlesztésekre

Dr. BUZÁS Norbert, Szegedi Tudományegyetem

 

Iparilag alkalmazható szekvenciák
Dr. GYŐRFFY Béla, EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

 

Attributes of Pharma Biotech Patenting – a European Perspective
Dr. Walter HINDERER, Gedeon Richter Pharma, Germany

 

Csak a változás állandó, avagy a gyakorlat azt mutatja, hogy mégsem mindig?
A biotechnológiai találmányok szabadalmazhatóságának megítélése
a szabadalmi hivatalok gyakorlatában

Dr. FARKAS Szabolcs, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

 

Tűz és víz? Szabványokba foglalt szabadalmak a külföldi joggyakorlatban
Dr. HALÁSZ Bálint, Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda

 

Dúl-fúl, és elnémul? Helyzetjelentés az EU iparjogvédelmi jogalkotásáról
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Vissza a lap tetejére

  

„Értékek és kérdések a szellemi tulajdon világából”

szakmai továbbképzés

2011. november 24-25.
Székesfehérvár

 

A Nemzeti Szellemitulajdon-védelmi Stratégia irányai és keretei
Dr. BENDZSEL Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

 A közösségi védjegyrendszer felülvizsgálata
Dr. FICSOR Mihály, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi elnökhelyettese

Határokon és határidőkön innen és túl
Az európai szabadalmi gépezet, ahogy egy magyar homokszem látja és más válogatott jogelméleti fejtegetések

Dr. BOKOR Tamás, Member of the Boards of Appeal, European Patent Office

A szerzői jogi intézményrendszer fejlődése, főbb kihívások
Dr. SARKADY Ildikó, szerzői jogi igazgató, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Mire megvénülünk…
Dr. GRAD-GYENGE Anikó Ph.D., tanácsadó, ProArt  Szövetség a Szerzői Jogokért, KRE ÁJK egyetemi adjunktus

A Hungarikumokról
BIRINYI József, elnök és MATHIÁSZ Gábor, alelnök, Hungarikum Szövetség

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi alaki rendeletekkel kapcsolatos kérdések
KIRÁLY György, szabadalmi ügyvivő, JUREX Iparjogvédelmi Iroda

S a panasz, midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidallom.”
Az SZTNH elektronikus szolgáltatása bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatai

Dr. TÓSZEGI Zsuzsanna, elnöki főtanácsadó, szakmai projektvezető, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A licencia díjkulcsról még egyszer
LANTOS Mihály, szabadalmi ügyvivő, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Védjegy a social médiában
Dr. LANTOS Judit, ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda

        Vertikális és K+F csoportos mentességi rendeletek
Dr. SZÁMADÓ Tamás, jogi iroda vezető, Gazdasági Versenyhivatal

Az UCP irányelv alkalmazása a közösségi és tagállami iránymutatások és döntések tükrében
Dr. GRIMM Krisztina, vizsgáló, Fogyasztóvédelmi Iroda, Gazdasági Versenyhivatal

A megtévesztő összehasonlító reklám magyarországi gyakorlata
Dr. ZAVODNYIK József, vezető vizsgáló tanácsos, Gazdasági Versenyhivatal

A divat védjegye, a védjegy divatja
Dr. LENDVAI  Zsófia, Ph.D., ügyvéd, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda

 A dohánytermékek egyencsomagolása – a védjegy kiüresítése
Dr. BACHER Gusztáv, ügyvéd, Szecskay Ügyvédi Iroda

Kell a cégér!
A forgalmazói védjegyhasználat egyes kérdései

Dr. LÁSZLÓ Áron, ügyvéd, SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

 

Vissza a lap tetejére

 


 

„A szellemi tulajdon védelmének jelenbeli problémái és jövőbeli perspektívái egy átalakuló gazdaságban”

szakmai konferencia

2011. május 26-27.
Mátraháza

Határon átívelő bitorlás – közvetett bitorlás (gyártói, nagykereskedelmi, kiskereskedelemi felelősségi alakzatok)
Dr. KERESZTY Marcell, szabadalmi ügyvivő - Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
RAVADITS Imre, szabadalmi ügyvivő - TEVA Magyarország ZRt.

Az ekvivalencia elv és az oltalmi kör használati mintaoltalmi bitorlási perben, illetve gondolatok formatervezési mintaoltalom elleni nemleges megállapítási eljárás után
Dr. HARANGOZÓ Gábor szabadalmi ügyvivő és FARKAS Tamás szabadalmi ügyvivő - DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Trendek és fejlemények az SPC-k és pediátriai hosszabbítások területén
BUZÁSNÉ NAGY Zsuzsanna, osztályvezető-helyettes - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
Dr. DARÓCZI Klára, iparjogvédelmi osztályvezető -EGIS Gyógyszergyár NYRt.,
SZENTPÉTERI Zsolt, szabadalmi ügyvivő - SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

A kezelési eljárásokon és az őssejtek alkalmazásán alapuló találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatos legújabb európai döntések érdekességei
Dr. PETHŐ Árpád, szabadalmi ügyvivő - DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Iparjogvédelem és regionalizmus (Az iparjogvédelmi aktivitási térkép Magyarországon)
Dr. MOLNÁR István, ügyvezető igazgató - BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft.

Szolgáltatásfejlesztés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában - a regionális szempontok erősítése
Dr. NÉMETH Gábor, igazgató - (ITOK) Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai – az új fejlesztések első tapasztalatai
BARNA Tamás, főosztályvezető-helyettes, IT fejlesztési vezető és Dr. TÓSZEGI Zsuzsanna, elnöki főtanácsadó, szakmai projektvezető - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

IP pályázati rendszerek, elérhető támogatások 2011-től
Dr. SIBA Ignác, főigazgató - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Egy innovatív kkv története – ellentmondások és megoldások a harctérről
PRIBENSZKY Csaba, kutatásvezető - Cryo-+Inovation Kft.

A sziámi ikrek utolsó tangója: legújabb fejlemények az uniós szabadalom és az európai szabadalmi bíráskodás reformja kapcsán
Dr. JÓKÚTI András, főosztályvezető-helyettes - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Az EPI (The European Patent Institute) munkabizottságokban folyó érdekes ügyek, forró témák
SZENTPÉTERI Ádám, szabadalmi ügyvivő és Dr. KÖTELES Zoltán, szabadalmi ügyvivő
- SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,
Dr. TÖRÖK Ferenc, szabadalmi ügyvivő és LENGYEL Zsolt, szabadalmi ügyvivő, és Dr. PETHŐ Árpád, szabadalmi ügyvivő - DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Érdemes-e védjegycsaládot alapítani?
Dr. SÜLE Ákos, ügyvéd - Süle Ügyvédi Iroda

 

 


Az innováció jelene és jövője?

Dr. Greiner István,
a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettesének előadása

az Egyesület 2011. május 10-i közgyűlésén.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Szakmai rendezvény a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére

2011. április 27.

Üzenet
Alan Lewis, a LES Nemzetközi Szervezetének elnöke

A know-how összetevő szerepe és jelentősége szabadalmi és védjegy licencia szerződésekben
Lantos Mihály szabadalmi ügyvivő, a LES Magyarország KHE elnöke

Európai Védjegy- és Szabadalmi Unió: mégis, kinek a jövője?
Dr. Ficsor Mihály, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökhelyettese

Szellemi tulajdonjogok, mint hitelfedezeti biztosítékok
Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, az Magyar Védjegy Egyesület alelnöke

Különlegességek és aktualitások a biotechnológiai tárgyú találmányok szabadalmaztatásában
Dr. Pethő Árpád szabadalmi ügyvivő, a MIE ügyvezető elnöke

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Üzleti titkok védhetősége adatszolgáltatási kötelezettség esetén
– mit tarthatnak vissza a bitorlók?

(Duties to Disclose vs. Trade Secrets – What Can Infringers Hold Back?

Prof. Dr. Jur. Christoph ANN

előadása az SZTNH-ban megtartott,
a Magyar Versenyjogi Egyesülettel közös rendezvényen

2011. március 24-én.

 


 

 

ELŐTTÜNK A HOLNAP”
című szakmai továbbképzés

2010. november 25. és 26. Gárdony, Hotel NAUTIS

Előadások

Dr. Tószegi Zsuzsanna-Barna Tamás Sándor
A Magyar Szabadalmi Hivatal új elektronikus hatósági szolgáltatásai

Kacsuk Zsófia
Döntéstámogató rendszer szabadalmi eljárásban a hivatali és képviseleti szféra számára

Dr. Rodics Katalin
Biológiai sokféleség védelem a génektől a tányérunkig

Dr. Szinger András
Plágium a borospalackon – Karikatúrák engedély nélküli felhasználása

Dr. Bacher Gusztáv
A jóhírű védjegyek az Európai Bíróság előtt

 


 

Egy Szellemi Eszköz Menedzsment Rendszer
(Intellectual Asset Management System) bevezetése,
stratégiai és gazdasági jelentősége a K+F orientált vállalatokban


Budapest, 2010. szeptember 29.

Rigler István
előadása az MSZH-ban megtartott Találmányi-Szabadalmi szakosztályi rendezvényen

 „AZ IPARJOGVÉDELMI TORTA SZELETEI
(az európai és a globális együttműködésben mutatkozó lehetőségek)”
c. továbbképzés, Siófok

 

2010. május 6-7.

 

Dr. Bendzsel Miklós
Hátrányból előny? A felhalmozott globális szabadalmi munkateher menedzselhetősége

Lantos Mihály
Érdekek ütközése és az érdekellentétek feloldása licencia tárgyalásokon

Dr. Ficsor Mihály
Az EU magyar elnökségének iparjogvédelmi programja

Dr. Gonda Imre
A közösségi védjegyrendszer átfogó felülvizsgálata

Dr. Stadler Johanna – Hajdú Judit
Új utak, hálózatos megoldások a PCT-hatóságok működtetésében
Kezdeményezések és remények Közép-Európában

Ifj. Szentpéteri Ádám
Az ügyvivői szakmát érintő európai folyamatok, tervek, aktualitások

Molnár Imre
Szabadalombitorlási perekben a gazdagodás elvonásának kérdései és néhány gondolat
a magyarországi jogérvényesítés lehetőségeiről

Dr. Lukácsi Péter
Tartalomhoz a forma – a térbeli védjegyek oltalma

Kacsuk Zsófia
A szabadalmi igénypontok logikai modellezése az Európai szabadalmi Hivatal jogeseteinek vizsgálatán keresztül

 


 

 

Szakmai rendezvény
a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére

 

2010. április 23.

 

A szabadalmi licencia szerződéseknél alkalmazott díjkulcs mértéke, és az azt meghatározó tényezők a LES USA/Canada által végzett felmérés eredménye alapján
Lantos Mihály, szabadalmi ügyvivő, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
(LES Magyarország KHE részéről)

Az EU elnökségünkre való felkészülésünk szerzői jogi vonatkozásai
Dr. Gyenge Anikó, osztályvezető, IRM
(a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF) részéről)

A védjegyhasználat aktuális kérdései
Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák
(a Magyar Védjegy Egyesület (MVE) részéről)

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai
Lengyel Zsolt szabadalmi ügyvivő, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
(a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület részéről (MIE)

A HENT 2009 évi működése a gazdaság tükrében
Dr. Tóth Zita a HENT titkára
(a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) részéről)

 „ERŐFORRÁSUNK, A SZELLEMI TULAJDON
(értékek létrehozása és védelme bizonytalan időkben…)”
című konferencia

 

2009. május 11-12.

 

Prof. Dr. Dobróka Mihály:
A szellemi vagyon védelme és szerepe az oktatásban a Miskolci Egyetemen

Dr. Mang Béla:
Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban

Dr. Jókuti András:
A közösségi szabadalom létrehozására és az európai szabadalmi bíráskodási rendszer reformjára irányuló erőfeszítések az Európai Unióban

Schwarczkopf József – Hámoriné Gál Éva:
Számítógépes találmányok, üzleti módszerek elbírálási gyakorlata külföldön és itthon

Dr. Markó József:
Egy rendhagyó igénypont és annak veszélyei a gyakorlatban

Dr. Unger András:
A K+F+I szerepe egy magyar kutatóintézet életében

Dr. Ficsor Mihály:
Fejlemények az iparjogvédelmi jogalkotásban

Dr. Papanek Gábor:
Innovációs és iparjogvédelmi helyzetkép a hazai kis- és közepes vállalkozásokról

Hajdú Judit:
Változások az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatában

Dr. Pethő Árpád korreferátuma a fenti előadáshoz:
A változások hatásai bejelentői és ügyvivői szempontból

Daróczi Klára:
Trendek és taktikák – iparjogvédelem a gyógyszeriparban

 


 

„HAMISÍTÁSI (T)REND 2008” konferencia

 

2008. november 24-25.

 

Dr. Bacher Gusztáv:
A Pp. Módosítás és az új fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása
védjegybitorlás és jellembitorlás esetén

Dr. Bérczes László:
Szellemi tulajdonvédelem másként – büntetőjogi és vámjogi eszközök?
Együttműködés a védjegyjogosultak és bűnüldöző szervek között

Dr. Horváth Péter:
A ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért 2008-as tapasztalatai a szerzői jogérvényesítés terén

Dr. Jókúti András:
A jogérvényesítési irányelv átültetésének kezdeti tapasztalatai

Kacsuk Zsófia:
Különbségek és hasonlóságok a Magyar Szabadalmi Hivatal megsemmisítési eljárása
és az Európai Szabadalmi Hivatal felszólalási eljárása között

Lantos Mihály:
A hamisítások elleni védelem technikai oldali és ezek kapcsolódása a jogi szabályozáshoz

Dr. Nagy Tibor:
A szerzői jog, ahogy az ügyészség látja

Németh Zsolt:
A HP harca a hamisítás és a kalózkereskedelem ellen

Dr. Süth Miklós:
Az élelmiszerlánc-felügyelet intézkedései a feketegazdaság visszaszorítására

 


 

Xavier Blanc:
Copyright and related rights initiatives in Brussels and Paris

 

2008. november 4.

 

 


 

„A SZELLEMI TULAJDON BIZTONSÁGA:
ÚJ ESZKÖZÖK ÉS TÖREKVÉSEK”
konferencia

 

2008. május 6-8.

 

Dr. Ficsor Mihály:
A szabadalmi rendszer jövője Európában
(közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni Megállapodás)

Heltovics Gábor:
A hazai innovatív biotechnológiai cégek szellemi termék menedzsment folyamatai:
kihívások és stratégiai válaszok

Kacsuk Zsófia:
Elsőbbségi jog, ugyanazon találmány és első bejelentés az EPO joggyakorlatának tükrében,
avagy: „hogyan igényeljük a serpenyő elsőbbségét  műanyag pohárra?”

Marosi György:
Kína innovációs és iparjogvédelmi helyzete és törekvései

Mák András:
Papírmentes online világ…
(Online bejelentési rendszerek)

Dr. Török Ferenc:
Jogvesztés az európai szabadalmi eljárásokban
(Határidők elmulasztásának következményei?
Eljárás folytatása és jogokba visszahelyezés az EPC 2000 szerint)