Kolofon
Nyitóoldal > Kolofon

 

 
Szellemitulajdon-védelem

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) oktatási programja lehetőséget nyújt arra, hogy bárki bepillanthasson az iparjogvédelem, ezen belül a szabadalmi vagy a védjegyjog, illetve a szerzői jog rejtelmeibe. Az érdeklődő képet alkothat a jogszerzés alapkérdéseiről, eldöntheti, hogy érdemes-e a témával részletesebben foglakoznia. A felvillantott esetek tükrében elgondolkozhat azon, milyen veszélyekkel, hátrányokkal jár az ismeretek hiánya, illetve választhat a sokszínű kép elemeiből egy-egy témát, amelynek részletesebb tanulmányozásával egy termék vagy szolgáltatás piacképességét növelni és ezzel vállalkozását erősíteni, biztosabb alapokra helyezni vagy fejleszteni tudja.
A MIE Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt pályázaton támogatást nyert oktatási programja lehetőséget kínál a szellemitulajdon-védelem alapjainak, gyakorlati kérdéseinek elsajátítására.
Természetesen az anyag – már csak terjedelménél fogva sem – nem tér ki minden részletre. A bonyolultabb esetekben, a ritkábban előforduló kérdésekben nem ad tájékoztatást. Számos utalást tartalmaz azonban a füzet arról, hogy az érdeklődő hogyan tud további hasznos ismeretet szerezni, milyen lehetőségei vannak tudása elmélyítésére.
Amennyiben alaposabban kíván a kérdésekkel foglalkozni, keresse fel a szövegben hivatkozott internetes címeket vagy további tájékoztatásért hívja fel a MIE titkárságát (tel: 06-1-3531 661).
 

Szabadalmi jog

A fejezet célja az iparjogvédelmi ismeretek, ezen belül a szabadalmi jog alapvető összefüggéseinek felvillantásával átfogó képet adni a találmány oltalomképességével, a kizárólagos jog megszerzésével, a találmány hasznosításával, illetve a bitorlás elkerülésével kapcsolatban.

Szerzők:
Dr. Jakabné Molnár Judit
Kerény Judit
Dr. Markó József
Ravadits Imre
Sári Tamás Gusztáv
Dr. Palágyi Tivadar

Lektor: dr. Vékás Gusztáv

Védjegyoltalmi jog

A fejezet rövid áttekintést nyújt a védjegyoltalmi jogról, az oltalom megszerzésének legfontosabb kérdéseiről, a védjegy használatával, a védjegybitorlás elkerülésével kapcsolatos legfontosabb összefüggésekről.

Szerző: Dr. Klauber Zsófia
Szerkesztő:
Dr. Jakabné Molnár Judit

Dr. Klauber Zsófia
Lektor: Dr. Vékás Gusztáv

Szerzői jog

A fejezet célja a szerzői jog alapvető összefüggéseinek felvillantásával átfogó képet adni az alkotásokkal kapcsolatban a szerzők és a felhasználók jogairól és lehetőségeiről.

Szerzők:
Dr. Financsek Zsuzsanna
Dr. Gondol Daniella
Dr. Gyenge Anikó
Dr. Munkácsi Péter
Szerkesztő:Dr. Munkácsi Péter
Lektor: Dr. Vékás Gusztáv

Kutatás, iparjogvédelmi információ

A füzet az iparjogvédelmi adatbázisok használatával, a kutatások fajtáival és a kutatás módjával ismerteti meg az érdeklődőt. Konkrét példákon keresztül mutatja be, hogyan lehet használni az adatbázisokat, hogyan lehet azokban a kívánt adatokat megtalálni.
A fejezet sikeres elsajátítása feltételezi a program előző részeinek ismeretét. Ha megakad, vagy valamelyik kifejezés, szövegrész nem ismerős, kérjük, nézze át az előző fejezeteket.

Szerzők:
Jakabné Molnár Judit
Takács Lászlóné

Szerkesztő:Dr. Jakabné Molnár Judit
Lektor: Dr. Vékás Gusztáv

Példák, esettanulmányok

A fejezet a szellemitulajdon-védelem elméleti ismereteinek gyakorlatba való átültetéséhez, illetve gyakorlati hasznosításához akar segítséget nyújtani. Konkrét példákon keresztül mutatja be, hogyan lehet használni a szabadalmi, illetve a védjegy adatbázisokban fellelhető tudásanyagot az ötlet megszületésétől a termék piacra viteléig, és hogyan lehet az oltalom megszerzéséhez szükséges bejelentéseket elkészíteni. A mindennapi életben előforduló helyzetek ismertetésével kérdez rá a tananyag a szerzői jog alkalmazásának legfontosabb kérdéseire.
A fejezet sikeres elsajátítása feltételezi a program előző részeinek ismeretét. Ha megakad, vagy valamelyik kifejezés, szövegrész nem ismerős, kérjük, nézze át az előző fejezeteket.

Szerzők:
Dr. Financsek Zsuzsanna
Dr. Gondol Daniella
Dr. Gyenge Anikó
Jakabné MolnárJudit
Dr. Kohlhéb Róbert
Dr. Munkácsi Péter
Szerkesztők:
Dr. Jakabné Molnár Judit
Dr. Munkácsi Péter
Lektor: Dr. Vékás Gusztáv
 

Internetes változat: Fontoló Stúdió

a lap tetejére