A szabadalmi leírás, igénypont, rajz és kivonat
Nyitóoldal > Szabadalmi jog > A szabadalmi bejelentés > A szabadalmi leírás, igénypont, rajz és kivonat

 

 
A szabadalmi leírásban be kell mutatni a technika állását, meg kell jelölni a találmány alkalmazási területét, és ismertetni kell a találmány lényegét, ez a szabadalom engedélyezésének egyik lényeges feltétele. Ha a találmány nincs kellő részletességgel ismertetve, azaz a területen jártas szakember a leírás alapján nem tudja azt rekonstruálni, akkor szabadalmi oltalomban nem részesülhet. Fontos megjegyezni, hogy a leírásban adott kitanítás az eljárás során érdemileg már nem bővíthető, csak kisebb javítások engedhetők meg. A találmányt ezen kívül legalább egy konkrét kiviteli példán keresztül is be kell mutatni.

A szabadalmi oltalom terjedelmét – azaz az általunk megalkotott műszaki megoldás jogi oltalmának kereteit, határait – a leíráshoz csatolt igénypontok határozzák meg, ezért nagyon fontos ezeket körültekintően, pontosan megfogalmazni. Igénypont termékre, berendezésre, eljárásra vagy alkalmazásra fogalmazható, és tulajdonképp nem más, mint a találmány elengedhetetlenül szükséges és elégséges műszaki jellemzőinek egy mondatba foglalt felsorolása. Az igénypontot a törvény szerint a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni, így nem szükséges, sőt kerülendő abban a magyarázatok, hatások taglalása. Egy jó igénypont megfogalmazása komoly kihívás. Ezen múlik ugyanis a jogi oltalom jövőbeli érvényesíthetősége. Egy rosszul felépített, például túl sok aprólékos (de nélkülözhető) jellemzőt tartalmazó igénypont ugyanis az oltalmat könnyen megkerülhetővé, ezáltal a találmányt gyakorlatilag kis módosítással másolhatóvá teszi. Az igénypontok megalkotását ezért célszerű felkészült szakemberre, szabadalmi ügyvivőre bízni, aki ezt a feladatot várhatóan jobban el tudja látni, mint az iparjogvédelemben járatlan feltalálók.

A rajz nem kötelező eleme a szabadalmi bejelentésnek, de rajzok készítése a legtöbb esetben megkönnyíti a találmány megértését vagy szemléletesebbé teszi azt. Mechanikai találmányok esetében a rajzon történő bemutatás általában nélkülözhetetlen.

A kivonat a találmány rövid, 50-150 szavas összefoglalása, ami a köz tájékoztatását szolgálja.

a lap tetejére